tűzvédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatást szeretne tartatni munkavállalóinak?


Akkor jó helyen van, ismerje meg szolgáltatásunkat.

Hosszú évek tapasztalatával a hátunk mögött bátran állíthatjuk, hogy a tűzesetek megelőzése érdekében hozott döntések sohasem kidobott pénzek egy cég mindennapi életében.

 • Az első és legfontosabb, hogy hatékony tűzvédelem csak a munkavállalókkal összefogva, közösen tehető meg, melynek alapja a tűzmegelőzési, tűzvédelmi ismeretek elsajátítása.
 • Mindehhez cégünk szakképzett és tapasztalt kollégái az előre leegyeztetett időpontban tűzvédelmi oktatást tartanak Önnek és munkavállalóinak.
 • Igény esetén a tűzvédelmi oktatást munkavédelmi oktatással egybekötve tartjuk meg.
 • Az oktatás anyagáról írásos oktatási tematikát biztosítunk.
 • A résztvevők aláírásával ellátott tűzvédelmi oktatási naplóban dokumentáljuk az oktatás megtörténtét, hogy Ön szükség esetén az illetékes Hatóságok felé azt be tudja mutatni.
Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy képessé váljanak a munkavállalók az alapismeretek megszerzésén túl arra is, ha egy váratlan esemény bekövetkezik, akkor saját és kollégáik testi épségének megóvása mellett milyen intézkedéseket tegyenek a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében.

Tény, hogy azok a munkavállalók, akik tűzvédelmi oktatás keretében információt szereztek teendőikről, nem pánikszerűen, meggondolatlanul cselekednek, hanem képessé válnak a megfelelő tűzoltó eszközök (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző) használatára, illetve képesek megfelelő tájékoztatást nyújtani a Tűzoltóság részére is.

Az 1996. évi XXXI. törvény 22. §-a szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.


A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie:


 • A tevékenységet érintő tűzvédelmi szabályokra,
 • Az alapvető tűzvédelmi ismeretekre, az ezzel kapcsolatos jogokra, és kötelezettségekre,
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásaira,
 • A tűz jelzésének menetére, módjára,
 • Tűz esetén az alkalmazottak feladataira,
 • A tűzoltással összefüggő alapszintű ismeretekre,
 • A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra ill. tűzriadó tervre,
 • A tűzoltó készülékek használatára.

A tűzvédelmi oktatást javasolt minden évben megtartani az ismeretek fenntartása érdekében. Ekkor sor kerülhet arra is, hogy a tűzriadó tervben felsorolt (amennyiben a cégnél szükséges volt elkészíteni azt) legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat is ismertessék a dolgozókkal.


Megtudhatják, hogy a munkahelyükön


 • pontosan hol helyezkednek el a tűzoltó készülékek, a tűzcsapok,
 • hol találhatóak a közmű elzáró szerelvények,
 • mit kell tenniük, ha tüzet észlelnek,
 • merre menekülhetnek tűz esetén,
 • ki miért felelős tűz észlelésekor.


Mindez azért fontos, mert munkáltató a szükséges tűzmegelőzési teendőket csak akkor várhatja el a munkavállalóitól, ha azokat előzetesen meg is ismertette velük. Az oktatásra munkaidőben kell lehetőséget biztosítania a cég költségére, melyen a munkavállalók kötelesek megjelenni és az oktatás megtörténtét igazoló tűzvédelmi oktatási naplót aláírásukkal ellátni.

A tűzvédelmi oktatás megtörténtét igazoló naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, az oktató nevét, aláírását, végzettségét igazoló bizonyítvány számát.


Bírságtételek


 • Ha a munkáltató a munkába lépéskor az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről- igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 30.000 Ft/munkavállaló. -1.500.000 Ft-ig.
 • Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt 30.000 Ft/munkavállaló – 1.000.000 Ft-ig.
 • Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások megszegése esetén 20.000 – 60.000 Ft. A munkavállalót tűzvédelmi ismerethiány esetén a hatóság azonnali intézkedéssel eltiltja a munkavégzéstől.


A tűzvédelmi szabályokat akkor lehet betartani és betartani, ha ismerjük őket. Mi magunk, munkavállalóink és a tevékenységünk végzése során velünk kapcsolatba kerülők egyaránt okozhatnak tüzet. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ennek bekövetkezését oly módon csökkenthetjük eredményesen, ha előzetesen megismertetjük velük az általános tűzvédelmi szabályokon túl a helyi sajátosságokat is.

Ne habozzon vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy minél előbb megtarthassuk Önöknél is a tűzvédelmi oktatást.