AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzriadó terv

Amennyiben Ön valamely okból kifolyólag Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett, akkor annak mellékleteként lehet, hogy Tűzriadó Tervet köteles készíttetni.

Nézzük, hogy milyen esetekben van szüksége tűzriadó tervre:


Ön által bérelt, vagy használt épületrészre, épületre, ha az

 • menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 • oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 • 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
 • olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
Tűzriadó terv

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:


 • a tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelem szempontjából fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyeket.

Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

Az építmények közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

A Tűzriadó Terv nem végrehajtása fegyelmi felelősségre vonást von maga után. A Tűzriadó Tervben foglaltak maradéktalan elsajátítása közös érdekünk.

A Tűzriadó Tervben szereplő feladatokat személyekre lebontva kell kiadni, úgy, hogy a feladatait mindenki ismerje, így elkerülhető éles helyzetben a pánik kialakulása és mindenki a saját feladatára tud összpontosítani.

A tűzriadó terv sikere az emberi tényező szempontjából nagyrészt a csoportképzés hatékonyságának és sikerességének függvénye.

Például egy iskolai osztály állandó csoportnak tekinthető, ahol az irányítók (pedagógusok) feladatait és felelősségét hangsúlyozottan kell megfogalmazni. Ennek részben ki kell terjednie a tűzoltóeszközök használatának ismeretére, a tűzriadó levezetésével kapcsolatos tényismeretekre, és az oktatásával kapcsolatos pedagógiai-pszichológiai problémákra.

A tűzriadó terv speciális problémája a menekülési útvonalon való torlódás elkerülése.

Ennek érdekében - ha a kijáratok száma lehetővé teszi - emeletenként, illetve épületrészenként megosztott útvonalon tervezzük az egyes csoportok menekítését, mivel a menekülési útvonalak szűk keresztmetszetei (ajtók, lépcsők) torlódást és pánikot okozhatnak.

A sikeres kimenekülés után a gyülekezési helyen létszámellenőrzéssel, lehetőség szerint névsorolvasással ellenőrizni kell, hogy mindenki kimenekült-e.

Ne késlekedjen, készíttesse el a Tűzvédelmi szabályzatot és Tűzriadó Tervet Ön is, hogy tűzeset bekövetkezésekor mindenki tudja mit kell tennie.