AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

SCC / VCA oktatás, tanúsítványra munkavédelmi felkészítés

Mi az az SCC?

Az SCC/VCA biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző lista a beszállítók és alvállalkozók EBK (Egészség-Biztonság-Környezetvédelem) értékelési és tanúsítási rendszere, amely meghatározza az SCC rendszerben a részvevők szerepét és feladatait.

Az SCC tanúsítvány általában olyan vállalkozások számára ajánlott, amelyek magas kockázatú környezetben végeznek kockázatos munkatevékenységet.

Mi a célja a VCA/SSC-nek?

A munkahelyi jólét (munkahelyi biztonság, egészségvédelem, higiénia, megfelelő körülmények, stb.), a biztonságos és egészséges környezet elősegítése.

Mit nyújtunk Önnek?

Az SSC rendszer munkavédelmi részét készítjük el, közreműködve a rendszer kiépítőjével. Megtartjuk az SSC szerinti munkavédelmi oktatásokat és vizsgát, a munkában aktívan résztvevő munkvállalók számára.


SCC / VCA oktatás, tanúsítványtra munkavédelmi felkészítés

Hogyan történik a tanúsítás?

Az auditon az auditor az SCC ellenőrző listája alapján a kötelező és kiegészítő kérdések alapján végzi el a vizsgálatait. Válaszai akkor pozitívak, ha minden minimum elvárás és a kérdéshez kapcsolódó cél is elérésre, illetőleg teljesítésre került.

Ha az auditon egy kötelező kérdésre az auditor negatív választ kap, tehát valamely követelmény nem teljesült, akkor az SCC tanúsítványt a kérelmező nem kaphatja meg.

Az auditor első lépésként azt ellenőrzi, hogy az egyes kérdésekhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre állnak-e.

Milyen feladatok szükségesek munkavédelmi és környezetvédelmi szempontból?


Kulcsfontosságú, hogy a munka- és környezetvédelmi oktatások, megtartásra kerültek, dokumentálásuk rendben van-e.

Azokat a munkavállalókat, akik magas kockázatokkal bíró tevékenységeket végeznek, speciális oktatásban kell részesíteni. A munkavédelmi szakember külön oktatási tematikát készít a magas kockázatú tevékenységet végzők oktatására.

A képzések igazolása oktatási naplóban történik meg.

Az oktatáson túl történik meg a projekt kockázatétékelés elvégzése, melynek tapasztalataiból intézkedési terv készül, amely alapján vizsgálni kell, hogy a kockázatértékelés intézkedési tervéből mi valósul meg és hogy a célokat elérték-e.

Ezen felül munkaterületenként havonta szemle megtartására is sor kerül, melynek megállapításairól jegyzőkönyv készül.

A rendszer elvárásainak megfelelően a balesetek kivizsgálása is megtörténik, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra.

Kvázi, „0“-napos balesetek („majdnem balesetek”, kritikus szituációk- veszélyek) regisztrálása, kivizsgálása is szükségszerű a pozitív elbírálás megszerzésének érdekében.

Az összes balesetek munkabaleseti nyilvántartó nyomtatványban összesítetten kell vezetni.

Kockázatok felmérése és kezelése során mit kell tenni?


 1. észrevenni: van-e veszély?
 2. azonosítani: milyen típusú veszély?
 3. megbecsülni: mekkora a kockázat?

Veszélyek lehetnek:

 • munkaeszközök
 • vegyianyagok
 • munkahelykialakítás
 • munkafolyamatok
 • elektromosáram
 • fizikai tényezők expozíciója
 • biológiai tényezők expozíciója
 • környezeti tényezők

A felismert kockázatok alapján felállított kockázati mátrixban meg kell határozni, hogy mekkora kockázatot lehet elfogadni. Ez lehet elfogadhatatlan, mérsékelt, lényeges, alacsony vagy elfogadható, illetve nincs kockázat kategóriájú.
Mindezek ismeretében pedig a szükséges intézkedéseket meg kell hozni.