munkavédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Munkavédelmi oktatás

Mai felgyorsult, profitorientált világunkban egyre nagyobb teher nehezedik mind a munkavállalók, mind a munkáltatók vállára, hiszen mindamellett, hogy mindenki szeretné a lehető legjobban csinálni amit tesz és mindezt a leghatékonyabban is, egyre inkább előtérbe kerül az a szempont is, hogy mindezt úgy tegye/tehesse, hogy közben - a legfontosabb tényező – az ember védett legyen munkájának végzése közben. Mivel élete jelentős részét tölti el a munkahelyén, közben ne legyen kitéve veszélyeknek, ne károsodjon egészsége, vagy ha kockázatos a munkaköre, akkor rendelkezzen minden olyan védőeszközzel, amely az ő testi és szellemi épségét megvédi.

Ezzel sajnos nagyon sok munkavállaló maga sincs tisztában, de a munkáltatók esetében is gyakori az ismeretek hiánya. Pedig már az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény kimondja, hogy „A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.”

Mindehhez az állam meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. Ugyanakkor a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.


Munkavédelmi oktatás

Ehhez az egyik legfontosabb lépés a munkavédelmi oktatás megtartása, ahol szakirányú végzettséggel rendelkező szakember tájékoztatja, elmagyarázza a munkavédelem legfontosabb szempontjait és segít azok megvalósulásában a mindennapi munkavégzés során.

A munkavédelmi oktatásoknak jelenleg 3 formáját tudjuk megkülönböztetni:


  • az előzetes: munkába állás előtt a munkavállalók elsajátítják az alapvető munkavédelmi ismereteket, szabályokat, feladatokat, kötelességeket és jogokat,
  • az időszakos: évente kerül sor rá az ismeretek fenntartása, felfrissítése, illetve az új szabályozási elemek megismertetése miatt,
  • a rendkívüli: váratlan esemény bekövetkezése után a tanulságok levonása, hasonló események elkerülése érdekében.

Jogszabály szerint addig egy munkavállaló sem foglalkoztatható, amíg oktatáson nem vett részt, amelyet dokumentáltan igazolni is tudnak. Erre szolgál az oktatási napló, amely tényszerűen tartalmazza a legfontosabb adatokat: az oktatás helyét, idejét, tartalmát, a résztvevők névsorát, aláírását.

A cégünk által tartott munkavédelmi oktatás az általános ismeretek átadásán túl kitér az adott munkahely és munkakör veszélyeinek, kockázatainak ismertetésére is, amelyek után a munkavállalók mindenkor képesek lesznek a kiadott feladatukat a saját és kollégáik épségének szem előtt tartásával végezni.