munkavédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Munkavédelmi oktatás

Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény kimondja, hogy „A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.”

Minden munkavállaló élete jelentős részét tölti el a munkahelyén, fontos, hogy közben ne legyen kitéve veszélyeknek, ne károsodjon egészsége, vagy ha kockázatos a munkaköre, akkor rendelkezzen minden olyan védőeszközzel, amely az ő testi és szellemi épségét megvédi.

Ezzel sajnos nagyon sok munkavállaló nincs tisztában, de a munkáltatók esetében is gyakori az ismeretek hiánya, pedig a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Rendelje meg munkavédelmi oktatásunkat, mert:

 • előre egyeztetett időpontban, rugalmasan,
 • az Ön által kért helyszínen,
 • felkészült, sok éves tapasztalattal rendelkező kollégákkal,
 • munkavédelmi írásos tematika biztosításával,
 • oktatás megtörténtét igazoló naplóval, amelyet a Hatóságok elfogadnak,
 • akár tűzvédelmi oktatással egybekötve is állunk szíves rendelkezésükre.

Mai felgyorsult, profitorientált világunkban egyre nagyobb teher nehezedik a munkavállalók, és a munkáltatók vállára is, hiszen mindamellett, hogy mindenki szeretné a lehető leghatékonyabban elvégezni a feladatát, egyre inkább előtérbe kerül az a szempont is, hogy mindezt úgy tegye/tehesse, hogy közben - a legfontosabb tényező – az EMBER védett legyen munkájának végzése közben. Mivel élete jelentős részét tölti el a munkahelyén, közben ne legyen kitéve veszélyeknek, ne károsodjon egészsége, vagy ha kockázatos a munkaköre, akkor rendelkezzen minden olyan védőeszközzel, amely az ő testi és szellemi épségét megvédi.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy sajnos nagyon sok munkavállaló maga sincs tisztában a jogaival, de a munkáltatók esetében is gyakori az ismeretek hiánya. Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény kimondja, hogy „A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.”

Mindehhez az állam meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. Ugyanakkor a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Ehhez az egyik legfontosabb lépés a munkavédelmi oktatás megtartása, ahol szakirányú végzettséggel rendelkező szakember tájékoztatja, elmagyarázza a munkavédelem legfontosabb szempontjait és segít azok megvalósulásában a mindennapi munkavégzés során.

A munkavédelmi oktatásoknak jelenleg 3 formáját tudjuk megkülönböztetni:

 • az előzetes: munkába állás előtt a munkavállalók elsajátítják az alapvető munkavédelmi ismereteket, szabályokat, feladatokat, kötelességeket és jogokat, figyelemmel kell lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére. Kiemelkedő figyelmet kell fordítani az ún. első munkahelyes dolgozókra, a rövid szakmai előélettel rendelkezőkre, a diákmunkásokra, az alkalmi munkát végzőkre.
 • az időszakos: évente kerül sor rá az ismeretek fenntartása, felfrissítése, illetve az új szabályozási elemek megismertetése miatt. Gyakoriságát a munkáltató határozza meg, figyelembe véve az egyes munkakörök, vagy a munkakörnyezet veszélyességének mértékét, de munkáltatói meghatározás hiányában évente kell megtartani.
 • a rendkívüli: váratlan esemény bekövetkezése után a tanulságok levonása, hasonló események elkerülése érdekében. Ilyen váratlan esemény lehet egy munkabaleset, üzemzavar, de akár egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható következtetések elemző megtárgyalása is. A rendkívüli oktatás keretében ismertetni kell a bekövetkezett esemény okait, a hasonló esetek megelőzésének lehetőségeit, a megtett intézkedéseket. Az oktatás során célszerű a munkavállalók véleményét kikérni arról, hogyan látják az esemény bekövetkezésének oksági láncolatát, elegendőnek érzik-e a megelőzés érdekében tett intézkedéseket és ezek hatékonyságát.

Jogszabály szerint addig egy munkavállaló sem foglalkoztatható, amíg oktatáson nem vett részt, amelyet dokumentáltan igazolni is tudnak. Erre szolgál az oktatási napló, amely tényszerűen tartalmazza a legfontosabb adatokat: az oktatás helyét, idejét, tartalmát, a résztvevők névsorát, aláírását.

A munkavállalók és a vezetők egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos tudása, valamint munkavédelem iránti elkötelezettsége a munkahelyi kockázatértékelésen alapuló, munkakörökre lebontott tematika alapján rendszeresen megtartott elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatással növelhető.

Mikor kell a munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni?

Az Mvt. 55. § alapján:

 • a munkavállaló munkába állásakor,
 • munkahely, illetve munkakör megváltozása esetében,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor,
 • új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor,
 • jogszabály vagy szabvány által meghatározott esetekben.

Az Mvt. 57. § (3) bekezdés f) pontja alapján a munkavédelmi oktatásban, így a tematika kidolgozásában is munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie.

Az oktatási tematika alapját a munkavédelmi szempontból fontos szabályok, utasítások képezik.

Legfontosabb elemei:

 • a munkáltató jogai, kötelezettségei, felelőssége
 • a munkavállalók jogai, kötelezettségei
 • sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókkal (pl. terhes, nemrégen szült nők, fiatalkorúak, idősödők, megváltozott munkaképességűek) kapcsolatos foglalkoztatási szabályok
 • munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalók
 • alapvető magatartási szabályok a munkahelyen
 • öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek, pihenőhelyek használatával kapcsolatos tudnivalók
 • munkabalesetekkel kapcsolatos általános tudnivalók (lehetőség szerint példával illusztrálva)
 • elsősegélynyújtással kapcsolatos általános tudnivalók (pl. képzett elsősegélynyújtók kiléte, elsősegélynyújtó felszerelés fellelhetősége)
 • villamos berendezések kezelésének általános szabályai.

Mindezeken kívül az oktatás és a tematika tartalmaz munkahelyre vonatkozó speciális tudnivalókat, és a munkakörre vonatkozó speciális tudnivalókat is.

A cégünk által tartott munkavédelmi oktatás az általános ismeretek átadásán túl kitér az adott munkahely és munkakör veszélyeinek, kockázatainak ismertetésére, amelyek után a munkavállalók mindenkor képesek lesznek a kiadott feladatukat a saját és kollégáik épségének szem előtt tartásával végezni.