AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Munkavédelmi koordinátor

A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat.

A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására.

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv.


Munkavédelmi koordinátor

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság), abban az esetben, ha

 • az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;
 • a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

A munkavédelmi koordinátori feladatot ellátó személynek munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Feladata , hogy az kivitelezőket munkabiztonsági szempontok alapján ellenőrizze, és részt vegyen, az egy időben végezhető feladatokat meghatározásában.

Feladatok a kivitelezési tervvel kapcsolatban:

 • a tervek munkavédelmi szempontú ellenőrzése (létesítmény funkciója,befogadó képessége, üzemeltetési energiák, technológia eljárások, stb.)
 • biztonsági, egészségvédelmi követelmények összeállítása (az előbbiekre tekintettel)
 • a munkavégzések sorendjének befolyásolása, abból a szempontból, hogy melyek végezhetőek egyszerre és melyek egymás után- a részmunkavégzések várható időtartamának pontosítása, rögzítése.

Feladatok az építési tevékenység alatt:

 • az előbbiek alapján az alvállalkozók tevékenységének összehangolásának segítése,
 • szükség esetén a terv módosításának a kezdeményezése,
 • a munkafolyamatok munkavédelmi célú rendszeres, folyamatos ellenőrzése.

Milyen feladatai vannak a koordinátornak a tervezés időszakában?

 • A tervezési koordinátor feladata, hogy a tervezőn keresztül befolyásolja a veszélymegelőzés, a biztonság követelményeinek teljesülését,
 • kidolgozza biztonsági és egészségvédelmi tervet, és összeállítja a későbbi munkákhoz szükséges dokumentációt,
 • ügyel arra, hogy az építtető, ill. projektvezető a biztonsági és egészségvédelmi tervet figyelembe vegye, és azt feltüntesse a tervpályázatban.