AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Munkavédelmi koordinátor

Ha Önnek munkavédelmi, vagy más néven biztonsági és egészségvédelmi koordinátorra van szüksége, az alábbiak szerint tudunk segítségére lenni:
 • tervdokumentáció készítése során:
  • a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat teszünk,
  • a terveket munkavédelmi szempontból ellenőrizzük.
 • kivitelezés során:
  • biztonsági- és egészségvédelmi követelmények meghatározása,
  • munkavégzések sorrendjének befolyásolása, melyik végezhető együtt, illetve külön-külön, illetve egymás után,
  • munkafolyamatok munkavédelmi célú ellenőrzése meghatározott időközönként.

Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására.
Munkavédelmi koordinátornak (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) a /4/2002 SzCsM-EüM rendelet alapján/, munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie.

A munkavédelmi koordinátor feladata, hogy a kivitelezőket munkabiztonsági szempontok alapján ellenőrizze, és részt vegyen az egyidőben végezhető feladatok meghatározásában.

Más gazdasági ágazatokhoz képest az építkezéseken dolgozó munkavállalók különösen magas baleseti és egészségügyi kockázatnak vannak kitéve.

Az Európai Unióban az építőipar évente több mint 1000 halálos munkabalesettel a legbalesetveszélyesebb szektor. Világviszonylatban az építőiparban dolgozók körében háromszor akkora a halálos kimenetelű munkahelyi balesetek, és kétszer akkora a sérülés veszélye, mint más foglalkozások esetében.

Egy az Európai Unió megbízásából készült tanulmány szerint az építőiparban bekövetkező balesetek 2/3-a:

 1. a tervezés hibájára,
 2. az építkezés hiányos megszervezésre, illetve a különböző vállalatok munkájának
 3. hibás koordinálására vezethető vissza.

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság), abban az esetben, ha

 • az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;
 • a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

A munkavédelmi koordinátori feladatot ellátó személynek munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Kétféle biztonsági és egészségvédelmi koordinátort különböztetünk meg: a tervezői és a kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.

A tervezői és kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátor ugyanaz a személy is lehet.

Feladata, hogy az kivitelezőket munkabiztonsági szempontok alapján ellenőrizze, és részt vegyen, az egy időben végezhető feladatokat meghatározásában.

Feladatok a kivitelezési tervvel kapcsolatban:

 • a tervek munkavédelmi szempontú ellenőrzése (létesítmény funkciója,befogadó képessége, üzemeltetési energiák, technológia eljárások, stb.)
 • biztonsági, egészségvédelmi követelmények összeállítása (az előbbiekre tekintettel)
 • a munkavégzések sorendjének befolyásolása, abból a szempontból, hogy melyek végezhetőek egyszerre és melyek egymás után- a részmunkavégzések várható időtartamának pontosítása, rögzítése.

Feladatok az építési tevékenység alatt:

 • az előbbiek alapján az alvállalkozók tevékenységének összehangolásának segítése,
 • szükség esetén a terv módosításának a kezdeményezése,
 • a munkafolyamatok munkavédelmi célú rendszeres, folyamatos ellenőrzése.

Milyen feladatai vannak a koordinátornak a tervezés időszakában?

 • A tervezési koordinátor feladata, hogy a tervezőn keresztül befolyásolja a veszélymegelőzés, a biztonság követelményeinek teljesülését,
 • kidolgozza biztonsági és egészségvédelmi tervet, és összeállítja a későbbi munkákhoz szükséges dokumentációt,
 • ügyel arra, hogy az építtető, ill. projektvezető a biztonsági és egészségvédelmi tervet figyelembe vegye, és azt feltüntesse a tervpályázatban.

A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

A munkáltató kötelezettségei

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles

 • A koordinátor javaslatait figyelembe venni.
 • Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.
 • A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik.
 • A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények az alábbiak:

 • Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót.
 • Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés.
 • Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka.
 • Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka.
 • Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés.
 • Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak.
 • Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka.
 • Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka.
 • Keszonban, túlnyomásban végzett munka.
 • Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka.
 • Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.

Fontos tisztázni azt, hogy a munkavédelem és koordináció nem egy és ugyanaz.

Az általános építőipari munkavédelmi feladatokkal megbízott munkavédelmi szakember (munkavédelmi vezető) kockázatértékeléseket készít, munkabiztonsági szaktevékenységi feladatokat lát el (pl. egyéni védőeszköz juttatás szabályozása, súlyos munkabalesetek kivizsgálása, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése, stb.), munkavédelmi továbbképzéseket, oktatásokat tart, ellenőrzi a kivitelezésen a biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartását, stb.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor tevékenységét sokan gyakran félreértelmezik.

A koordinátor nem egy kvázi munkavédelmi vezető, aki ellenőrzi, hogy a munkát végző cégek betartják-e a törvényeket, jogszabályokat.

A kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak – mint a neve is mutatja – mindenekelőtt:

 • a cégek feletti érdekekkel kell törődnie,
 • foglalkoznia kell a közös, több vállalatot érintő rendelkezésekkel,
 • figyelnie kell arra, hogy a különböző vállalatok dolgozói mivel veszélyeztethetik
 • egymást, munkavédelmileg össze kell hangolni tevékenységüket, valamint
 • legfőképpen a biztonsági és egészségvédelmi terv betartására, illetve adott esetekben
 • megváltoztatására kell ügyelnie.

Fontos tudni azt is, hogy a koordinátor nem váltja ki a munkáltatónak az Mvt 57.§-ában előírt kötelezettségét munkabiztonsági szakember foglalkoztatására vagy megbízására.