AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Környezetvédelmi Szabályzat

A környezetvédelmi szabályzat célja a munkáltató és rajta keresztül a munkavállaló környezettel való harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének védelme, a munkafolyamatok és technológiák magas szintű, összehangolt végzése, ezáltal a fenntartható fejlődés biztosítása.

A környezetvédelmi szabályzat elkészítése akkor indokolt, amikor a cégnek tevékenységéből adódóan (pl: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, húsfeldolgozás, tejtermékgyártás, papírgyártás, szeszesital-gyártás, festékgyártás, gyógyszergyártás, cementgyártás, fényforrás-gyártás, gépjármű-gyártás, veszélyes hulladéktárolók, szennyvíztisztító telep, stb.) a környezetvédelmi törvénynek, egyéb környezetvédelmi jogszabálynak, rendeleteknek kell megfelelnie, és a környezetvédelmi szabályzat tartalmazza az adott cég környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve a feladatok elvégzésére, koordinálására a cégen belül felelős személyeket jelöl ki.

A környezetvédelmi szabályzat tartalmi és formai elemeire nincs jogszabályi előírás, de összhangban kell lennie a Környezetvédelmi törvény előírásaival, ennek megfelelően – a cég tevékenységétől függően - az alábbi részekre tagolható:


Környezetvédelmi Szabályzat

 • szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya,
 • fogalom meghatározás,
 • környezetvédelmi szervezet felépítése,
 • környezetvédelmi szabályok, előírások,
 • munkáltatói jogokat gyakorló feladatai,
 • munkavállalók feladatai,
 • környezetvédelmi oktatás szabályai,
 • föld, víz, levegő, épített környezet, természet védelme,
 • zaj és rezgésvédelem szabályai,
 • veszélyes anyagokkal végzett tevékenység szabályai,
 • hulladékkezelés,
 • speciális szabályok.