AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Környezetvédelemi Oktatás

A környezetvédelmi oktatás célja, az alapvető környezetvédelmi ismeretek átadásán túl, hogy minden munkavállaló ismerje meg a munkaköréhez, tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat. A dolgozónak meg kell ismernie a Környezetvédelmi Szabályzat és a Hulladék kezelési utasítás őt érintő rendelkezését.

Az oktatás alkalmával az alábbi témákat érintjük a cég tevékenységével összhangban:

 • környezetvédelem mindennapjainkban, és a munkahelyünkön,
 • környezetünk elemeinek bemutatása, védelmük, megóvásuk,
 • környezet szennyezése, hulladékválság, hulladékkezelés,
 • környezeti ártalmak:

  • anyag jellegű szennyezés: hulladék, veszélyes anyagok, por, bűz
  • energia jellegű szennyezés: zaj, rezgés, hő, fény, radioaktív sugárzások
  • nem szennyező kár: élővilág zavarása, erózió


Tematika

A környezetvédelmi törvény célja:

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását.

A környezet védelmének alapelvei

 • Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás
 • Felelősség
 • Együttműködés
 • Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság


A környezeti elemek egységes védelme

Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni.

Cégek környezetvédelmi tennivalói:

Az Egyetemen végzett oktató-, kutató-, gyógyító- és szolgáltató tevékenységek végzése során környezetvédelmi szempontból az alábbi területeknek kell prioritást biztosítani:

 • a vizek védelme;
 • a termőföld, talaj védelme;
 • a levegő tisztaságának védelme;
 • az élővilág védelme;
 • a települési környezet védelme;
 • veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználásával kapcsolatos feladatok;
 • a hulladékgazdálkodás (gy:jtés, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás);
 • zaj-és rezgésvédelem.


Hulladékgazdálkodási feladatok

 • hulladékok osztályozása
 • veszélyes hulladékok
 • szelektív hulladékgy:jtés
 • hulladékok elszállítása
 • hulladékok adminisztrálása (jelentési kötelezettség)


Veszélyes anyagokkal való tevékenység

 • tevékenységi engedély
 • biztonsági adatlap tartalma,
 • veszélyre utaló szimbólumok, „R” és „S” mondatok
 • veszélyes anyagok gy:jtése, tárolása
 • bejelentés
 • felkészülés havariára


Teendők havária esetén

 • kárcsökkentés, értesítés