AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Kiürítési gyakorlat

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni kell.

A kiürítési gyakorlat általunk történő lebonyolítása így történik:

  • Önnel (mint cégvezetővel, vagy intézményvezetővel, vagy tűzvédelmi megbízottal) előzetesen egyeztetünk egy időpontot a gyakorlat megtartására.
  • Bejelenti a Hatóság felé a tervezett gyakorlatot.
  • A megbeszélt időpontban felkeressük Önöket, leadjuk a tűzjelzést, majd megmérjük, hogy az épületben tartózkodók mennyi idő alatt érnek a kijelölt gyülekezési helyre. FONTOS, hogy a dolgozók előzetesen ne értesüljenek a gyakorlatról.
  • Amennyiben hibát tapasztalunk a résztvevők részéről, akkor még ott a helyszínen elmondjuk, hogy mit, hogyan kellett volna csinálniuk.
  • A kiürítési gyakorlaton történteket írásba foglaljuk, amely tartalmazza a kiürítésben részt vevők létszámát, az esetleges hibákat, illetve a kiürítéshez szükséges időt.
  • A kiürítési gyakorlat jegyzőkönyvét aláírásunkkal hitelesítjük, ami a megbízó részéről kijelölt személy aláírásával is kiegészül.
Kiürítési gyakorlat

Tűzeseteknél a legfontosabb feladat az emberi élet védelme.

Nagyon gyakran előfordulhat, hogy olyan méretű tűz veszélye áll fenn, hogy az emberi életet azonnal menteni kell.

Ebben az esetben a veszély alatt álló épületet ki kell üríteni minél gyorsabban és minél biztonságosabban.

Ez úgy valósulhat meg, hogy a tűzvédelmi terveknek megfelelően az úgynevezett menekülő útvonalakon hagyják el az emberek az épületeket rendezett sorokban.

Ennek azért van nagy jelentősége, mert ha az emberek pánikba esnek, akkor egymást veszélyeztetik és az csak fokozza a tűz oltásának nehézségét.

A tűzvédelmi gyakorlat célja az, hogy egyes vészhelyzeteket feltételezve bemutatásra kerüljenek azok a teendők, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy a vészhelyzet megoldódjon.

További szerepe a tűzgyakorlatnak az, hogy az azon részvevőkkel begyakoroltassa a tűzvédelmi tervben szereplő helyszíneket és teendőket, megmutassa a legközelebbi menekülési útvonalakat, a fő áramtalanító helyeket stb.

A tűzvédelmi gyakorlaton le lehet mérni, hogy a résztvevők mennyire sajátították el a tűzvédelem elméletét és gyakorlatát és, hogy az adott személy mennyire van tisztában a helyi tűzvédelmi sajátosságokkal. Ezek mellett a tűzvédelmi gyakorlaton a tűzvédelmi terv letesztelhető.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. Ezzel véget értek a csak naplózott tűzriadó tervek, a hatóság minden esetben a helyszínen tudja ellenőrizni, hogy a gyakorlat sikeres volt-e.

A tűzriadót az illetékes Tűzoltóság ellenőrzi.

Rendkívüli esemény, tűzeset során az emberi viselkedésformák eltérnek a szokványostól, elmondhatjuk, hogy ugyanez jellemző a kiürítési gyakorlatokra is.

Hozzászokni nem lehet, de a rendszeres gyakorlással a munkavállalók (diákok, lakók, stb.) felkészíthetőek a vészhelyzet során szükséges intézkedésekre. Tanulmányok alapján a gyakorlásnak köszönhetően nem jelentek meg a rendkívüli események során megfigyelhető olyan magatartásbeli változások, mint a kezdeti ijedtség reakció, a gyermeteg viselkedés, a testi és szellemi bénultság stb.

A kiürítési gyakorlatok során először is az épületek üzemeltetőivel egyeztetésre kerül a kiürítési gyakorlat időpontja, arról a résztvevők közül csak a vezető beosztású személyek értesülhetnek. Minden kiürítési gyakorlat során az a cél, hogy a gyakorlat résztvevőit a kiürítés váratlanul érje, ezáltal is szimulálva egy valós esemény (pl. tűzeset) váratlanságát. Ilyen módon előnyösebben szimulálható a valós tűzeseti reagálása az épületben tartózkodóknak.