AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Kiürítés számítás

Mikor lehet Önnek szüksége kiürítés számításra?


Kiürítés számítással kell igazolni a helyiség, épület, létesítmény és a szabadtér kiüríthetőségét az alábbi esetekben:
 • amennyiben 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt használ,
 • zenés, táncos rendezvények lebonyolítására igénybe vett helyiség, építmény esetében,
 • szabadtéri rendezvények esetén a veszélyeztetett övezet kiüríthetőségét,
 • egyéb rendezvények esetén:
 • kiállítás, vásár,
 • színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, diszkó, koncert (alkalomszerű kulturális és sport rendezvények),
 • ipari, kereskedelmi vagy mezőgazdasági vásár.

Partnereinknek végzett kiürítés számításaink az általunk készített Tűzvédelmi szabályzatuk mellékletében található meg.

Segítségével könnyen meghatározhatóvá válik, hogy pl. egy étterem vendégterébe mennyi személy engedhető be biztonsággal, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén mindannyian biztonságosan kimenekíthetőek legyenek.

Ne kockáztasson, tudja biztonságban partnereit, vendégeit, kollégáit.
Kiürítés számítás

A Kiürítés számítás minden esetben fontos, hiszen ennek segítségével tudjuk meghatározni, hogy a folytatott tevékenység esetén és használat során mekkora a maximális befogadó képesség. Ez azért szükséges, mert minden esetben maximálisan csak annyi személy tartózkodhat az adott helyen, amennyi biztonsággal el tudja hagyni a helységet, tűzszakasz, létesítményt stb, ahol tűz keletkezett.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell „a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet”, valamint ezekben az esetekben „a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét”.

A kiürítés az OTSZ fogalmai szerint magába foglalja a menekülést (a veszélyhelyzet keletkezésétől a biztonságos tér eléréséig tartó, az épület, az építmény, a speciális építmény, a szabadtéri rendezvény elhagyását célzó folyamat) és a mentést (az építményben tartózkodó, önállóan menekülni nem képes személyek tartózkodási helyükről átmeneti védett térbe vagy biztonságos térbe juttatása a rendelkezésre álló személyek és eszközök segítségével, beleértve a segítségre tervezetten érkező tűzoltóság erő- és eszközrendszerét) is.

A menekülés elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, terror fenyegetettség) során biztosítsa az építmény veszélyeztetett teréből történő kijutást a biztonságos térbe, gyülekezőhelyre.

A kiürítési stratégiák nem alapozhatóak kifejezetten csak a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítségére. Az építmények rendeltetése, kockázati osztálya és a bent tartózkodó személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A kiürítés számítást két szakaszra lebontva kell elvégezni.

Az első szakaszban a veszélyeztetett helyiség kiüríthetőségét kell vizsgálni az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége alapján.


Első szakasz


 • Kiürítés közvetlenül biztonságos térbe
 • Kiüríthetőség ellenőrzése
 • Kiürítés közvetlenül menekülési útvonalra
 • Kiürítés helyiségcsoporton keresztül biztonságos térbe, vagy menekülési útvonalra
 • A kiürítés számítás második szakaszában a kiürítési útvonal hossza, a lépcsők vagy a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete, illetve a szabadba nyíló kijáratok átbocsátó képessége alapján lehet meghatározni a kiürítés időtartamát.


Második szakasz


 • Haladás a menekülési útvonalon
 • Kiüríthetőség ellenőrzése
 • Kiürítés szomszéd tűzszakaszba

A kiürítés számítás eredményeit össze kell hasonlítani a jogszabály által előírt kiürítési szintidőkkel, mely alapján eldönthető, hogy az adott létesítmény, épület, építményrész, tűzszakasz vagy helyiség kiüríthetősége megfelelő-e.


A kiürítés szintideje függ a használt, üzemeltetett épület, létesítmény, tűzszakasz


 • tűzállósági fokozatától (I.-V.)
 • tűzveszélyességi osztályba sorolásától ("A"-"E")


A kiürítés számítás elvégzéséhez szükséges adatok:


 • kiürítendő épület/épületrész tűzállósági fokozata, vagy újabb épületek esetén a kockázati osztály meghatározása,
 • az érintett helyiség funkciója (pl. mozi, étterem, diszkó),
 • a helyiség alapterülete,
 • a helyiség kijáratáig mért legkedvezőtlenebb útvonal hossza,
 • kijárati ajtó szabad nyílásszélessége,
 • a kiürítendő helyiség kijáratától a szabadba/átmeneti védett térbe vezető útvonal hossza,
 • a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete,
 • szintkülönbség nagysága (ha van),
 • szabadba vezető ajtók szabad nyílásszélessége.

Amennyiben egy méretpontos rajz rendelkezésre áll, az segítség a számítás elvégzéséhez, azonban egy helyszíni felmérés is szükséges a helyi viszonyok teljeskörű megismeréséhez és a kiürítés számítás pontos elvégzéséhez.