A munkavédelmi vizsgálatok alapján az 5 leggyakoribb ellenőrzött hiányosság

A munkavédelmi hatóság kötelezett abban, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint hosszútávú munkavégző képességét és életkilátásait veszélyeztető munkakörülmények javuljanak, melynek egyik kulcsa, hogy a munkavédelmi ellenőrzések hatékonyabbá váljanak.

2018. I. negyedévben a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka 14 605 munkáltatóra terjedt ki, és az ellenőrzött munkáltatók 71,5%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ami 5,4%-kal alacsonyabb a 2017. I. negyedév (76,9%) tapasztaltakhoz képest.

A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek a mezőgazdasági, feldolgozóipari, gépipari, építőipari munkáltatók, ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakrabban fordulhat elő és a veszélyeztetések mértéke is súlyosabb.

Az építőiparban a legjellemzőbb, hogy a magasban végzett munkáknál a leesés elleni kollektív műszaki védelem kialakítása hiányzik, de a leesés elleni egyéni védőeszköz munkáltató általi biztosítása, vagy a munkavállaló részéről történő használat elmulasztása is jellemző. A földmunkáknál sok esetben elmaradt a munkagödrök illetve a munkaárkok dúcolása, valamint a munkaárkok elkerítése. Gyakori az emelőgépek, targoncák jogosulatlan használata. Villamos berendezések esetében az érintés elleni védelemmel kapcsolatos hiányosság volt a leggyakoribb. A villamos berendezések védőburkolatainak nem megfelelő rögzítése, a villamos vezetékek mechanikai hatás elleni védelmének elmulasztása számos munkaterületen előfordul. A feldolgozóipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések gyakran idéztek elő súlyos baleseteket a védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya/kiiktatása miatt.

A munkavédelmi ellenőrzések leggyakrabban előre meghatározott terv szerint történnek (több mint 50 %-ban), de állampolgári bejelentés, valamint munkabalesetek miatti célvizsgálatok is nagy számban történnek. Az ellenőrzések során az idei első negyedévben mintegy 91 esetben szabtak ki bírságot a munkavédelmi ellenőrök, 1361 esetben felfüggesztő, illetve eltiltó határozatot hoztak és 1589 esetben hiányosságot megszüntető határozatot foganatosítottak.

A munkavédelmi vizsgálatok alapján az 5 leggyakoribb ellenőrzött hiányosság:
  • Létesítmények érintésvédelme
  • Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb.)
  • Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése
  • Munkavédelmi ismeretek hiánya
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya

A munkaegészségügy területén a zaj-, rezgésterhelés, munkahelyi légszennyező anyagok, hőexpozíció, biológiai kóroki tényezők jelenléte került leggyakrabban górcső alá.

Becslések szerint a rosszindulatú daganatos megbetegedések a foglalkozással összefüggő halálesetek elsődleges okai az Európai Unióban, ezért a munkahelyi rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabálytalanságok feltárása és a megszüntetésük kiemelt jelentőséggel bírnak a megelőzésükben. A klinikailag észlelhető daganatos megbetegedés megjelenéséig gyakran 10-50 év telik el, ezért a munkáltató és a munkavállaló is hajlamos alábecsülni a rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységek veszélyességét, a jogszabály által előírtak betartásának fontosságát.

A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között első helyen az előzetes-, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok megtörténtének hiánya; a veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés egyéni védőeszköz biztosításának hiányában; valamint a zajexpozícióban végzett tevékenység hallásvédő eszköz biztosítása, vagy használata nélkül.

A munkavédelmi hatósági intézkedések hatékonyságának egyik mutatója, hogy a munkáltatók milyen arányban hajtják végre a döntéseiket. Ezt a hatóságok utóellenőrzések formájában is tudják mérni, amelyre egyre nagyobb számban kerül sor, ezért egyik vállalkozás sem engedheti meg magának azt az üzletpolitikát, hogy a munkavédelmi hatóság az ő cégét nem ellenőrzi, vagy ha már egyszer ellenőrizte, akkor később már nem fogja. Minden munkáltató bármikor válhat a munkavédelmi ellenőrzés tárgyává akár egymás után több alkalommal is.