Munkavédelem - hatósági ellenőrzések

Mindenki által ismert tény, hogy hatósági, munkavédelmi ellenőrzést bármikor, bármelyik ágazatban tevékenykedő cég kaphat, függetlenül annak méretétől. A mikrovállalkozásoktól kezdve egészen a nagyvállalatokig nem árt tisztában lenni azzal, hogy egy-egy ellenőrzés hogyan zajlik, miket kérhetnek tőlünk, hogy elkerüljük a bírságolást.

A munkavédelmi szabályok betartása mellett sarkalatos pont a munkajogviszony, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, a munkaidő, pihenőidő, szabadságolással kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése.

A munkavédelmi ellenőrzés menete

A munkavédelmi felügyelő hivatalból vagy kérelemből folytathat le ellenőrzést a munkáltatónál bármikor, előzetes bejelentés nélkül is. Ellenőrzést csak az arra jogosító arcképes igazolvány birtokában végezhet, amelyet kérés nélkül is be kell mutatnia a munkáltatónak.

A felügyelő jogosult a cégnél található munkavédelmi tárgyú dokumentumok megtekintésére, azokról másolatot is készíthet, sőt a helyszíni ellenőrzés során a tényállás tisztázása szempontjából fontos iratokat és más tárgyi bizonyítékokat végzéssel le is foglalhatja.

Az ellenőrzéshez a munkáltatónak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy az ellenőrzött cég megtesz-e mindent annak érdekében, hogy a munkavédelmi előírásoknak megfeleljen.

A felügyelő leggyakrabban a munkavállalók éves munka- és tűzvédelmi oktatását igazoló oktatási naplót, a cég tevékenységére vonatkozó kockázatértékelést, a használt és tárolt veszélyes anyagok kockázatértékelését, s biológiai kockázatértékelést, a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szabályozását, valamint az egyéni védőeszközök juttatási rendjének meglétét ellenőrzi. Mindezek mellett pl. egy kivitelezési helyszínen beletekinthet a megbízott alvállalkozók munkavédelmi dokumentációjába is.

A hatóság a helyszíni ellenőrzésről, annak során tett megállapításokról, a lefoglalásról és az ügyfél által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen felsorolja a lefoglalt iratokat és a tárgyi bizonyítékokat.

A szabálytalanságok miatt a munkavédelmi felügyelő élhet figyelemfelhívással, de – súlyos szabálytalanság esetén - akár meg is tilthatja a további munkavégzést. Szabálysértés esetén munkavédelmi bírságot is kiszabhat, melynek összege az elkövetett jogsértés arányában kerül meghatározásra.

Saját tapasztalataink:

Az egyes cégekhez érkező munkavédelmi felügyelők nagyon aprólékos és alapos ellenőrzési tevékenységet végeznek, amelyek nem kizárólag a meglévő munkavédelmi dokumentumokra korlátozódnak, hanem a munkavégzési helyszínek munkavédelmi szempontú megfelelőségére, a munkavállalók testi épségét veszélyeztető bármilyen kis mértékű eltérés/hiba feltárására is. Általában első alkalommal csak figyelmeztetnek valóban, de nem lehet legyinteni, hogy megúsztuk, mert több partnercégünk esetében is az első ellenőrzést szinte kivétel nélkül követi egy második ún. visszaellenőrzés. Visszaellenőrzés esetében további hiányosságok, vagy az előzőekben esetlegesen feltártak nem megszüntetése esetén már nem lesz elkerülhető a pénzbírság.