Mi is az a tűzvédelem és milyen szakaszai vannak?

Tűzvédelem: tűzvédelemnek nevezzük azt a folyamatot, vagy tevékenységet, amely a tűz kialakulásának megelőzésétől a már kialakult tüzek megszüntetéséig, illetve annak vizsgálatáig tart.

A tűzvédelem több szakaszra bontható.


Első szakaszát tűzmegelőzésnek nevezzük. A tűzmegelőzésnek nevezzük azt a folyamatot, amelyben jogszabályok segítségével a törvényalkotó szerv előírja azokat a teendőket, amelyet a magánszemélyeknek, munkavállalóknak és vállalatoknak meg kell tenniük azért, hogy a tűz kialakulását megelőzzék, elkerüljék. A tűzmegelőzést a tűzoltóság és az adott település önkormányzata felügyeli.

A tűzvédelem következő szakasza a tűzoltás, amely a már kialakult tűz terjedésének a megakadályozására és eloltására terjed ki.

A tűzvédelem legutolsó szakasza a tűzvizsgálat, amely során szakértők bevonásával azt vizsgálják, hogy milyen körülmények között és miért alakult ki a tűz és ezt milyen tárgyi és személyi feltételek segíthették elő.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény számos kötelezettséget ír elő a gazdálkodó szervezetek számára. Eszerint minden gazdálkodó szervezetnek gondoskodnia kell a tűzvédelmi követelmények megtartásáról, és a legjellemzőbb veszélyhelyzetek megelőzéséről, elhárításáról.

A gazdálkodó szervezetek kötelezettségei az alábbiak:

  • a gazdálkodó szervezetek tevékenységük során úgy kell, hogy működjenek, hogy a létrehozott termékeik, szolgáltatásaik tűzvédelmi szempontból veszélytelenek legyenek, felhasználóik tűzvédelmi szempontból biztonságban legyenek;
  • mindennapi munkájuk során tűz- és robbanásveszély nélkül kell tevékenykedniük;
  • biztonságos környezetet kell kialakítaniuk a munkavállalóik és a cégükhöz érkező egyéb személyek számára;
  • a munkavállalóiknak joga van a tűzvédelemhez, azaz tájékoztatni kell őket a rájuk vonatkozó szabályokról;
  • gondoskodniuk kell a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről;
  • gondoskodniuk kell a tűz észleléséhez és eloltásához szükséges feltételekről, úgy mint megfelelő tűzjelző, tűzérzékelő, riasztó rendszer, illetve megfelelő számú és állapotú tűzoltó készülék, tűzcsap, sprinkler hálózat, stb.

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az arra kötelezett cégeknél a tűzvédelmi szabályzatból ismerhetők meg a tűzvédelemért felelős vezetők és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek tennivalói, kötelezettségei. A tűzvédelmi szabályzatban ismertetni kell a tűzveszélyességi osztályba sorolást, és a cég tevékenységére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. A munkáltató szabályozza a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket, valamint a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos teendőket.