Hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások

Ha valahol tűz keletkezik, vagy baleset ér bennünket általánosságban mindenki tudja, hogy a tűzoltók segítenek. De ezeken túl számos más feladatot is elláthatnak.

A hasznosítást vagy szolgáltatás végzését a szerződés feltételeit tartalmazó írásos kérelemre a hivatásos tűzoltóság vezetője engedélyezi, ellenértékét a megállapodást kötő központi, vagy területi szerv vezetője határozza meg.

A hivatásos tűzoltóságok által térítés ellenében végezhető szolgáltatások köre
 • Állatmentés;
 • Darázs- és méhraj befogása, eltávolítása;
 • Daruzás;
 • Épületek, építmények bontási munkálatai;
 • Fakivágás, gallyazás;
 • Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése;
 • Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése;
 • Légzőpalackok töltése;
 • Magasban végzett munka végrehajtása;
 • Mozgásképtelen gépjárművek mozgatása, szállítása;
 • Oktatás, oktatásszervezés;
 • Rendezvények tűzvédelmi biztosítása;
 • Rendezvényszervezés, rendezvényen való részvétel;
 • Tárgykiemelés;
 • Teherfuvarozás;
 • Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete, továbbá tűz- és hibaátjelzést fogadó berendezések felügyelete;
 • Tűzoltótömlők nyomáspróbázása;
 • Tűzcsap és tűzi-víz tároló medence ellenőrzés, karbantartás;
 • A tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanrészek eseti bérbeadása;
 • Vízeltávolítás, vízszállítás.
A hivatásos tűzoltóság csak olyan szolgáltatást végezhet, amely nem akadályozza az alapvető feladatainak ellátását és a folyamatos szolgálatellátást.

A hasznosítás céljából történő igénybevételt – ha azt a szolgálati érdek szükségessé teszi – a területi szerv ügyeletének vagy az engedélyező hivatásos tűzoltóság vezetőjének utasítására azonnal be kell fejezni vagy fel kell függeszteni.

Forrás: Lánglovagok.hu