tűzvédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzvédelmi oktatás

A Katasztrófavédelem az utóbbi időben kiemelten ellenőrzi a magyar vállalkozások tűzmegelőzés céljából tett intézkedéseinek meglétét, milyenségét, megfelelőségét. Az ellenőrzésnek való megfelelés igénye persze csak másodlagos szempont, amikor is egy vállalatvezetés a tűzesetek megelőzése érdekében intézkedéseket foganatosít egy cég életében. Az intézkedések rendkívül sokfélék lehetnek a tűzvédelmi oktatástól kezdve a tűzjelző és tűzoltó berendezések, eszközök beszerzéséig, védelmi rendszerek kiépítéséig bezárólag.

Az első és legfontosabb, hogy hatékony tűzvédelem csak a munkavállalókkal összefogva, közösen tehető meg, melynek alapja a tűzmegelőzési, tűzvédelmi ismeretek elsajátítása.

A tűzvédelmi törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.


Tűzvédelmi oktatás

Ennek megfelelően egy tűzvédelmi oktatás során képessé válnak az alapismeretek megszerzésén túl arra is, hogy ha egy váratlan esemény bekövetkezik, akkor saját és kollégáik testi épségének megóvása mellett milyen intézkedéseket tegyenek a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében.

Tény, hogy azok a munkavállalók, akik tűzvédelmi oktatás keretében információt szereztek teendőikről nem pánikszerűen, meggondolatlanul cselekednek, hanem képessé válnak a megfelelő tűzoltó eszközök (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző) használatára, illetve képesek megfelelő tájékoztatást nyújtani a Tűzoltóság részére is.

A tűzvédelmi oktatást javasolt minden évben megtartani az ismeretek fenntartása érdekében. Ekkor sor kerülhet arra is, hogy a tűzriadó tervben felsorolt (amennyiben a cégnél szükséges volt elkészíteni azt) legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat is ismertessék a dolgozókkal.

Megtudhatják, hogy a munkahelyükön

  • pontosan hol helyezkednek el a tűzoltó készülékek, a tűzcsapok,
  • hol találhatóak a közmű elzáró szerelvények,
  • mit kell tenniük, ha tüzet észlelnek,
  • merre menekülhetnek tűz esetén,
  • ki miért felelős tűz észlelésekor.

Mindez azért fontos, mert munkáltató a szükséges tűzmegelőzési teendőket csak akkor várhatja el a munkavállalóitól, ha azokat előzetesen meg is ismertette velük. Az oktatásra munkaidőben kell lehetőséget biztosítania a cég költségére, melyen a munkavállalók kötelesek megjelenni és az oktatás megtörténtét igazoló tűzvédelmi oktatási naplót aláírásukkal ellátni.