tűzvédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Tűzvédelmi oktatás

A Katasztrófavédelem az utóbbi időben kiemelten ellenőrzi a magyar vállalkozások tűzmegelőzés céljából tett intézkedéseinek meglétét, milyenségét, megfelelőségét. Az ellenőrzésnek való megfelelés igénye persze csak másodlagos szempont, amikor is egy vállalatvezetés a tűzesetek megelőzése érdekében intézkedéseket foganatosít egy cég életében. Az intézkedések rendkívül sokfélék lehetnek a tűzvédelmi oktatástól kezdve a tűzjelző és tűzoltó berendezések, eszközök beszerzéséig, védelmi rendszerek kiépítéséig bezárólag.

Az első és legfontosabb, hogy hatékony tűzvédelem csak a munkavállalókkal összefogva, közösen tehető meg, melynek alapja a tűzmegelőzési, tűzvédelmi ismeretek elsajátítása.

A tűzvédelmi törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.


Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy képessé váljanak a munkavállalók az alapismeretek megszerzésén túl arra is, ha egy váratlan esemény bekövetkezik, akkor saját és kollégáik testi épségének megóvása mellett milyen intézkedéseket tegyenek a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében.

Tény, hogy azok a munkavállalók, akik tűzvédelmi oktatás keretében információt szereztek teendőikről, nem pánikszerűen, meggondolatlanul cselekednek, hanem képessé válnak a megfelelő tűzoltó eszközök (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző) használatára, illetve képesek megfelelő tájékoztatást nyújtani a Tűzoltóság részére is.

A tűzvédelmi oktatást javasolt minden évben megtartani az ismeretek fenntartása érdekében. Ekkor sor kerülhet arra is, hogy a tűzriadó tervben felsorolt (amennyiben a cégnél szükséges volt elkészíteni azt) legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat is ismertessék a dolgozókkal.

Megtudhatják, hogy a munkahelyükön

  • pontosan hol helyezkednek el a tűzoltó készülékek, a tűzcsapok,
  • hol találhatóak a közmű elzáró szerelvények,
  • mit kell tenniük, ha tüzet észlelnek,
  • merre menekülhetnek tűz esetén,
  • ki miért felelős tűz észlelésekor.

Mindez azért fontos, mert munkáltató a szükséges tűzmegelőzési teendőket csak akkor várhatja el a munkavállalóitól, ha azokat előzetesen meg is ismertette velük. Az oktatásra munkaidőben kell lehetőséget biztosítania a cég költségére, melyen a munkavállalók kötelesek megjelenni és az oktatás megtörténtét igazoló tűzvédelmi oktatási naplót aláírásukkal ellátni.