AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Kiürítési gyakorlat

Tűzeseteknél a legfontosabb feladat az emberi élet védelme.

Nagyon gyakran előfordulhat, hogy olyan méretű tűz veszélye áll fenn, hogy az emberi életet azonnal menteni kell.

Ebben az esetben a veszély alatt álló épületet ki kell üríteni minél gyorsabban és minél biztonságosabban.

Ez úgy valósulhat meg, hogy a tűzvédelmi terveknek megfelelően az úgynevezett menekülő útvonalakon hagyják el az emberek az épületeket rendezett sorokban.

Ennek azért van nagy jelentősége, mert ha az emberek pánikba esnek, akkor egymást veszélyeztetik és az csak fokozza a tűz oltásának nehézségét.

A tűzvédelmi gyakorlat célja az, hogy egyes vészhelyzeteket feltételezve bemutatásra kerüljenek azok a teendők, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy a vészhelyzet megoldódjon.


Kiürítési gyakorlat

További szerepe a tűzgyakorlatnak az, hogy az azon részvevőkkel begyakoroltassa a tűzvédelmi tervben szereplő helyszíneket és teendőket, megmutassa a legközelebbi menekülési útvonalakat, a fő áramtalanító helyeket stb.

A tűzvédelmi gyakorlaton le lehet mérni, hogy a résztvevők mennyire sajátították el a tűzvédelem elméletét és gyakorlatát és, hogy az adott személy mennyire van tisztában a helyi tűzvédelmi sajátosságokkal. Ezek mellett a tűzvédelmi gyakorlaton a tűzvédelmi terv letesztelhető.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. Ezzel véget értek a csak naplózott tűzriadó tervek, a hatóság minden esetben a helyszínen tudja ellenőrizni, hogy a gyakorlat sikeres volt-e.

A tűzriadót az illetékes Tűzoltóság ellenőrzi.