AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
Kalocsai munkavédelem

Kiürítés számítás

A Kiürítés számítás minden esetben fontos, hiszen ennek segítségével tudjuk meghatározni, hogy a folytatott tevékenység esetén és használat során mekkora a maximális befogadó képesség. Ez azért szükséges, mert minden esetben maximálisan csak annyi személy tartózkodhat az adott helyen, amennyi biztonsággal el tudja hagyni a helységet, tűzszakasz, létesítményt stb, ahol tűz keletkezett.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell „a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet”, valamint ezekben az esetekben „a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét”.

Kiürítés számítással kell igazolni a helyiség, épület, létesítmény és a szabadtér veszélyeztetett övezetének jogszabályban meghatározott szintidőn belüli kiüríthetőségét az alábbi esetekben:


Kiürítés számítás

 • amennyiben 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt használ,
 • zenés, táncos rendezvények lebonyolítására igénybe vett helyiség, építmény kiüríthetőségét,
 • szabadtéri rendezvények esetén a veszélyeztetett övezet kiüríthetőségét,
 • egyéb rendezvények esetén:
 • kiállítás, vásár,
 • színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, diszkó, koncert (alkalomszerű kulturális és sport rendezvények)
 • ipari, kereskedelmi vagy mezőgazdasági vásár.

A kiürítés számítást két szakaszra lebontva kell elvégezni.

 • Az első szakaszban a veszélyeztetett helyiség kiüríthetőségét kell vizsgálni az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége alapján.

  Első szakasz

  • Kiürítés közvetlenül biztonságos térbe
  • Kiüríthetőség ellenőrzése
  • Kiürítés közvetlenül menekülési útvonalra
  • Kiürítés helyiségcsoporton keresztül biztonságos térbe, vagy menekülési útvonalra
 • A kiürítés számítás második szakaszában a kiürítési útvonal hossza, a lépcsők vagy a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete, illetve a szabadba nyíló kijáratok átbocsátó képessége alapján lehet meghatározni a kiürítés időtartamát.

  Második szakasz

  • Haladás a menekülési útvonalon
  • Kiüríthetőség ellenőrzése
  • Kiürítés szomszéd tűzszakaszba

A kiürítés számítás eredményeit össze kell hasonlítani a jogszabály által előírt kiürítési szintidőkkel, mely alapján eldönthető, hogy az adott létesítmény, épület, építményrész, tűzszakasz vagy helyiség kiüríthetősége megfelelő-e.

A kiürítés szintideje függ a használt, üzemeltetett épület, létesítmény, tűzszakasz

 • tűzállósági fokozatától (I.-V.)
 • tűzveszélyességi osztályba sorolásától ("A"-"E")