Villamos felülvizsgálatok:
A villamos berendezéseket az alábbi jogszabályok szerint felül kell vizsgálni:
Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
  • áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
  • kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
  • a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
  • egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik
  • az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
  • a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
  • a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.


Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

Villám elleni védelmet kell biztosítani az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály előírja.

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik
  • az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 3 évenként,
  • a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 6 évenként,
  • a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 9 évenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.