Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a dolgozói összlétszám eléri az öt főt, Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, az alábbiak betartásával:

A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát a munkáltató a munkavállalókkal meg kell, hogy ismertesse. A Tűzvédelmi Szabályzat oktatását célszerű nagy tapasztalattal rendelkező szakemberrel elvégeztetni, megtörténtét tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni szükséges.
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, látogatók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.

A Tűzvédelmi Szabályzat:
  • meghatározza, hogy a cég, vagy intézmény esetén kik azok a munkavállalók, akik a tűzvédelmi feladatokat ellátják (pld. ügyvezető igazgató, tűzvédelmi megbízott)
  • leírja a tűzvédelmi szervezet felépítését, továbbá meghatározza, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos költségek kit terhelnek;
  • leírja a cég, vagy intézmény területén megtalálható helyiségek, szabadterületek használatára vonatkozó legfontosabb tűzvédelmi szabályokat;
  • ismerteti a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
  • tartalmazza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez elengedhetetlen engedély formanyomtatványát;
  • magába foglalja a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos tudnivalókat;
  • ismerteti a dolgozók feladatait egy esetleges tűz esetén, vagyis hogyan jelezzék a tüzet, hogyan és mivel kezdjék meg a tűz oltását, hogyan mentsék magukat és kollégáikat a létesítményből.

A Tűzvédelmi Szabályzat azért különösen fontos, mert a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden új építés, de még az átalakítás is, továbbá a bármilyen gép, eszköz, technológia alkalmazása csak úgy történhet meg, hogy a tűzvédelmi szabályokat maximálisan betartják. Ennek biztosítására pedig semmi más nem lehet alkalmasabb, mint egy átfogó Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése, amely tartalmazza az összes kötelezettséget és feladatot.

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni. Ezzel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a Tűzriadó Terv menüpont alatt.