A tűzvédelmi oktatás célja:
A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.

A tűzvédelmi oktatás tartalma kell, hogy legyen:
  • általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
  • a tevékenységet érintő szabályok,
  • a tűzjelzés módja,
  • tűzoltó készülékek kezelése,
  • a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
  • a tűzvédelmi szabályzat tartalma,
  • tűzriadó terv ismertetése.

Nem határozza meg jogszabály a tűzvédelmi oktatás sűrűségét, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani.

A tűzvédelmi oktatás gyakoriságát a tűzvédelmi szabályzatban nekünk, tűzvédelmi szakembereknek kell meghatároznunk. Új munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt kell tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Soron kívüli oktatást kell tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a új tűzveszélyes technológiát vezetünk be.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása:
A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.

Tűzvédelmi oktatás hiánya esetén a kiszabandó bírság: 100.000 Ft/munkavállaló!!!