A tűzvédelem - munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei

A tűzvédelem kivétel nélkül minden munkáltatót érint. Jogszabályi előírásnak megfelelően már egy fő munkavállaló foglalkoztatása esetén gondoskodni kell megfelelő tűzvédelem kialakításáról.

A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása. Ez a tűzvédelem alapja. Magyarországon a tűzvédelem az OTSZ szerint meghatározott öt tűzveszélyességi osztályra épül. A tűzveszélyességi osztályba sorolást a Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni.

Tűzvédelmi Szabályzatot abban az esetben kell készíteni, ha a dolgozói összlétszám a 6 főt eléri; a munkafolyamat, vagy az épület "A", azaz fokozottan tűz-és robbanásveszélyes tűzveszélyességi kategóriába tartozik; szálláskiadással foglalkozik; a munkahely befogadóképessége 50 főnél nagyobb.

Munkáltató további tűzvédelmi kötelességei:
  • Tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek beszerzése, folyamatos üzemeltetése, időszakos ellenőrzéseik, felülvizsgálataik elvégzése.
  • Biztosítania és segédkeznie kell a tűzoltóságnak a helyszíni tűzoltási gyakorlatok megtartásában.
  • Tűzesetek elkerülésének érdekében mindent meg kell tennie a jogszabályban előírtak szerint.
  • Egyéb jogszabályok szerint csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező alkalmazottat foglalkoztathat bizonyos munkafolyamatoknál.
  • Ki kell alakítania a tűzvédelem stratégiáját cégénél, vállalkozásánál.

A tűzvédelem alapvető előírásainak betartásával emberi élet, vagyon menthető meg. Ezért kiemelkedően fontos a tűzvédelem. Fontos szempont, hogy a tűzvédelem szabályainak betartását ellenőrző hatóságok súlyos szabályszegés esetén, akár 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelem bírságot is kiszabhatnak! Ezért kiemelten ajánljuk minden munkáltató részére a tűzvédelem minden előírásának betartását, a kötelezettségek teljesítését.