A tűzriadó terv:

A tűzriadó terv a Tűzvédelmi Szabályzat azon része, amely ismerteti, hogy egy létesítményt a legrövidebb időn belül, a legbiztonságosabban hogyan lehet elhagyni. Nézzük, hová kötelező a tűzriadó terv elkészítése?

Kötelező a tűzriadó terv:
  • ott ahol a tűzveszélyességi besorolás "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozik;
  • a művelődési, nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális, közösségi létesítményekre;
  • ott, ahol több mint 300 fő lehet egy tűzszakaszon belül;
  • szálláshelykiadással foglalkozó építményekre;
  • olyan szórakozóhelyekre, ahol egyidejűleg több, mint 50 személy tartózkodik.

A tűzriadó terv a következőkből épül fel:
  • tűz esetén hogyan kell a tüzet jelezni;
  • mikor és milyen elérhetőségen kell a tűzoltóságot értesíteni, és hogyan kell a helyszínről menekülni;
  • mit tegyenk a dolgozók tűz esetén;
  • mik a leginkább tűzveszélyes források, és hogyan kell védekezni ellenük;
  • megtalálható benne a létesítmény alaprajza, továbbá tartalmazza a tűzoltáshoz szükséges, helyszínen megtalálható tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyét.

A tűzriadó terv akkor válik igazán hasznossá, hogyha annak tartalmát a munkavállalókkal megismertetik, és tűzriadó gyakorlat keretében gyakorolják is. Célszer, hogy ez legalább egyszer évente megtörténjen.
A tűzriadó tervet úgy kell elhelyezni, hogy az mindig elérhető legyen, és szükség esetén azonnal hozzáférhessenek.

Jogszabályi előírásnak eleget téve a szórakozóhelyek közösségi terein, közösségi intézményekben, a szálláshelyek szobáiban az üzemeltetők kötelesek kihelyezni a menekülési útvonalat tartalmazó alaprajzot, továbbá magyar-angol-német nyelven leírva, hogy merre lehet a leggyorsabban elhagyni az épületet.