Cégünk rendelkezik a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatainak ellátásához szükséges építőipari, és munkabiztonsági tapasztalatokkal, és végzettséggel. Nézzük, mint munkáltató, milyen kötelezettségeink vannak a munkavédelmi koordinátor foglalkoztatásával kapcsolatban:

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az építés-kivitelezési munkahelyen biztonsági és egészségvédelmi koordinátort kell kijelölni.
A munkavédelmi koordinátor feladatai munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek.

A munkavédelmi koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben:
  • a munkavédelmi koordinátor összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;
  • a munkavédelmi koordinátor összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előre látható kivitelezési időtartamának meghatározását,
  • a munkavédelmi koordinátor szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;

A munkavédelmi koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben:
  • folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit,
  • közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,
  • alvállalkozók munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása,
  • a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása,
  • a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. A munkavédelmi koordinátor javaslatait figyelembe kell venni.

A munkavédelmi koordinátor megbízása, vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.