Kötelező foglalkoztatás

A Munkavédelmi törvény végrehajtási rendelete előírja:
„A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.„

Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi szakképesítésű személyt vegyen igénybe.

Mit jelent ez?
A végrehajtási rendelet besorolási táblázatai és előírásai szerint mikro- és kisvállalkozások esetén, II. vagy III. veszélyességi osztályban egy kijelölt munkavállaló, vagy maga a munkáltató is elláthatja a munkáltatói feladatokat - I. veszélyességi osztályban 9 főig, II.-III. veszélyességi osztályban 49 főig, DE az I. veszélyességi osztályban 10 főnél, a II.-III. veszélyességi osztályban 50 főnél már köteles a munkáltató munkavédelmi szakembert alkalmazni.

A kötelező foglalkoztatás ellátása saját munkavállalóval egy baleset, vagy egy kártérítési per folyamán problémás lehet, mert munkáltatót bizonyítási kényszer terheli, hogy az általa kijelölt személy (vagy ő maga) rendelkezik a kellő szakmai ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát.

Létszám
Csoportok

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK
 
I.
LEGVESZÉLYESEBB
TEVÉKENYSÉGŰ MUNKAKÖR
II.
KÖZEPESEN VESZÉLYES
TEVÉKENYSÉGŰ MUNKAKÖR
III.
MÉRSÉKELTEN VESZÉLYES
TEVÉKENYSÉGŰ MUNKAKÖR
 
végzettség
szint
munkaidő végzettség
szint
munkaidő végzettség
szint
munkaidő
50-500 fő 1 kf. 4 óra/nap 1 kf. 2 óra/nap 1 kf. 1 óra/nap
501-1000 fő 1 ff. teljes 1 kf. teljes 1 kf. 4 óra/nap
1000 fő < 1 ff. teljes 1 ff. teljes 1 ff. teljes
  +1 kf. teljes +1 kf. teljes      
    (minden
megkezdett
max. 600
munkavállaó
után)
    (minden
megkezdett
max. 800
munkavállaló
után)