A kémiai kockázatértékelés és kockázatbecslés során a munkavállalókat érő, a kémiai anyagok által okozott expozíciót vizsgáljuk. Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy a kémiai kockázatbecslés nem pótolja a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait, ezért azoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk. Egy esetleges ellenőrzés során a hatóságok a kémiai kockázatértékelés mellett a biztonsági adatlapok meglétét is vizsgálja.

A kémiai kockázatértékelés és kockázatbecslés a gyártó által kiállított biztonsági adatlap, illetve műszeres méréseken alapul.

Kockázatjellemzés determinisztikus dózishatás összefüggéssel jellemezhető fizikai, illetve kémiai kóroki tényezők esetében. Vagyis az adott anyagnak AK (és CK) értéke van –e, ha igen akkor a határérték alatti kockázat megközelítőleg 0. A határérték feletti értékek egészségkárosodást okozhatnak, melynek súlyossága attól függ, hogy a mért koncentráció mennyivel haladja meg a határértéket. Ha a veszélyes anyagnak nincs AK értéke NAOEL értékeit használjuk. Több veszélyes anyag van jelen a munkatérben a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM/Munkahelyek kémiai biztonságáról, 1. számú melléklete a munkahelyi levegőben megengedett AK, CK értékei, illetőleg eltűrhető MK, érétékei/ rendelet szerint az additív képletet használjuk.

Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) 1:105/év (10 mikrorizikó/év)

A tényleges kémiai kockázat hármas szabállyal számítható pl: a benzol MK értéke: 3 mg/m3 = 10 mikrorizikó, a munkatérben 2 mg/m3 szennyezettséget mérünk, ez esetben a benzol okozta kockázat az alábbi hármas szabállyal számítható: 3/10=2/x x=20/3=6,66 µr intézkedésre nincs szükség, mert 6,66 < 10 a kockázat eltűrhető.

A veszélyes anyaggal, illetőleg a veszélyes keverékkel tevékenységet végzőnek a kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket kell kidolgoznia, a kockázatbecslés alapján megelőző intézkedéseket kell hogy foganatosítson.
A kémiai kockázatértékelés és kockázatbecslés elkészítése 3 évente kötelező, egyébként minden olyan esetben újra el kell végezni, mikor új veszélyes anyaggal kezdenek el dolgozni, illetve jelentős változás következik be a tevékenység végzésében. A kémiai kockázatértékelés és kockázatbecslés munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység.