Egyéni védőeszköz juttatási rend

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató  munkavédelmi szakember segítségét igénybe véve írásban határozza meg, mivel ezen feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
 
Mit jelent ez?
A munkáltató a kockázatok ismeretében írásban kell, hogy meghatározza, hogy a kollektív védelem mellett a munkavállalónak milyen egyéni védőeszközre van szüksége. Az egyéni védőeszköz biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv sérülésnek, ártalomnak van kitéve, és a kollektív védelem nem elegendő.
Ezen egyéni védőeszköz juttatásáról munkáltatónak szabályzatot kell készíttetnie. Ez az egyéni védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök felsorolását tartalmazza.
Tartalmazza továbbá az egyéni védőeszköz karbantartására, tisztítására vonatkozó szabályokat is.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy ha úgy gondolják, hogy a cégüknél nincs szükség egyéni védőeszköz használatára, akkor a gyakran dolgozók által végzett takarításhoz, mint veszélyes anyag felhasználáshoz, a biztonsági adatlapok alapján egyéni védőeszközt kell meghatározni! Amennyiben nem a dolgozók, hanem külső munkavállaló végzi a takarítást akkor is előfordulhat a veszélyes anyagok tárolása, és ezáltal a munkavállalók azokkal való érintkezése egy esetleges váratlan esemény (pld. kiömlés) esetén.

Amit az egyéni védőeszközökről és használatukról tudni kell
A Munkavédelmi törtvény meghatározza, hogy az egyéni védőeszköz csak akkor hozható forgalomba, vehető használatba, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal.
Az egyéni védőeszköz ingyenes biztosítása munkáltató feladata, továbbá karbantartás, tisztítás, csere útján köteles gondoskodni arról, hogy az egyéni védőeszköz használható valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.
Az egyéni védőeszközöket a munkavégzés, foglalkoztatás, oktatás, illetőleg egyéb tevékenység teljes időtartama alatt biztosítani kell. Fontos, hogy rendelkezésre álljon egyéni védőeszköz a céghez, intézményhez érkező külső látogatók számára is.
A dolgozó munkaideje alatt köteles a számára kiírt egyéni védőeszközt használni, amennyiben ezt a kötelességét nem teljesíti, figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani. Dolgozó köteles az egyéni védőeszköz épségét őrizni, szándékos rongálása nem megengedett.
Az egyéni védőeszköz személyi védelemre szolgál, kihordási ideje nincs, de elhasználódása, védelmi képességének elvesztése esetén kicseréléséről a közvetlen munkahelyi vezetőnek gondoskodnia kell.

Az egyéni védőeszköz pénzbeni megváltása nem lehetséges!