Üdvözöljük a munkavédelem és a tűzvédelem honlapján!

A Kalocsai munkavédelem vállalja kis- és középvállalkozások munka- és tűzvédelmi tevékenységének ellátását. Tevékenységünk széleskörű, a munkavédelem és a tűzvédelem valamennyi területén rendelkezünk referenciákkal.
Honlapunk segít Önnek eligazodni a munkavédelem, a tűzvédelem és a környezetvédelem szövevényes útvesztőjében, közérthetően összefoglalva az Önre háruló kötelezettségeket. A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy a vállalkozásokra - már 1 fő alkalmazotti létszámtól - milyen terhek hárulnak a munkavédelem, a tűzvédelem és a környezetvédelem területén. Lássuk mik ezek.

Munkavédelem:
 • munkavédelmi oktatás munkába álláskor és meghatározott időnként,
 • kockázatértékelés készítése,
 • veszélyelemzés készítése változó munkakörnyezetre (pld. építőipar),
 • kémiai kockázatértékelés és kockázatbecslés készítése,
 • biológiai kockázatértékelés és kockázatbecslés készítése,
 • egyéni védőeszköz juttatási rend, védőeszközök meghatározása az adott technológiákhoz,
 • foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szabályzata,
 • munkavédelmi oktatás írásos szabályzata,
 • munkavédelmi szabályzat készítése,
 • munkavédelmi szakember foglalkoztatása veszélyességi besorolástól függően,
 • veszélyes gépek, és technológiák munkavédelmi üzembe helyezése, és felülvizsgálatuk,
 • munkabalesetek kivizsgálása.

Tűzvédelem:
 • tűzvédelmi oktatás munkába álláskor és meghatározott időnként,
 • tűzvédelmi szabályzat készítése,
 • tűzriadó terv készítése mindazon helyekre, ahol jogszabály ezt előírja.

Környezetvédelem:
 • környezetvédelmi megbízott foglalkoztatása környezetterhelő tevékenység esetén,
 • környezetvédelmi szabályzat készítése,
 • környezetterhelés esetén környezetvédelmi bevallások készítése.

A fentiek elmulasztása - egy esetleges ellenőrzés, vagy egy munkabaleset esetén munkavédelmi és tűzvédelmi bírságot von maga után, melynek felső határa munkavédelem esetén 10 millió, tűzvédelem esetén 3 millió forint.

Hívjon minket kérdéseivel! Várjuk jelentkezését!